Новини

Архив новини

Годишни награди

06.01.2014

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност" към Министерството на икономиката и енергетиката връчи на ЕТ "Протект - Лидия Костова" грамота за най-успешен проект по ОП "Развитие на конкурентността на българската икономика" 2007-20...

Прочети повече

Посещение на представители на Европейската комисия

29.11.2012

След успешно завършване на проекта „Технология за производство на биоразложими опаковки от огнезащитен карто...

Прочети повече
 
 
За контакти

ЕТ Протект – Лидия Костова
Адрес:
1324 София, ж.к. „Люлин”
бул. „Джавахарлал Неру” 28,
ТАК „Силвър център”, офис 53
Тел.: 02/927 88 82
Факс: 02/927 88 82
GSM: 0888 210 673
e-mail: et_protect@abv.bg

 

Проект: „Технология за производство на биоразложими опаковки от огнезащитен картон”

  • Европейския съюз и Република България
  • Европейски фонд за регионално развитие
  • Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”
  • Операция 1.1.1: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007
  • Номер и име на Договор: № СИП-02-7/03.12.2008г.
  • Име на бенефициент: ЕТ „Протект – Лидия Костова”
  • Продължителност на проекта: 24 месеца
 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Обществени сгради

Обществени сгради

Логистични центрове

Логистични центрове

Транспортни средства

Транспортни средства