За проекта

Опаковките от вълнообразен картон за различни видове продукти са най- масово използваните опаковки в света. Те са леки, евтини, сгъваеми и следователно са удобни за транспортиране. От гледна точка на устойчивостта на запалване, този показател изглежда недостижим за хартията и картона, които са горими материали.

Създаването на огнезащитени биоразложими опаковки от картон в Р. България ще реши един много важен за икономиката и обществото проблем, който се отнася до пожарната безопасност на дома, офиса, обществените сгради, складовите помещения и превозните средства.

Основни цели на проекта:

  • Изясняване на научно-техническото равнище в областта на забавителите на горене; възможностите за създаване на иновативни забавители, които да отговарят на съвременните изисквания за ефективна, енергоспестяваща огнезащита на целулозни материали като хартия, велпапе и изделия от тях; ниско димоотделяне и биоразложимост на огнезащитени материали.
  • Разработване на основен разтвор на забавител на горене и експериментално изследване на неговите свойства и способите на приложение за огнезащита на хартия и вълнообразен картон.
  • Производствена реализация на разработения забавител на горене за вълнообразен картон.

Основните очаквани резултати по проекта са:

  • Разработени разтвори на забавители на горене с подходящи за нанасяне върху вълнообразен картон свойства.
  • Получаване на образци от огнезащитен вълнообразен картон с добри физикомеханични показатели.
  • Разработена технология за промишлено производство на огнезащитен вълнообразен картон и опаковки от него.
  • Доказани качествени показатели на опаковките от вълнообразен картон с понижена горимост.
  • Произведени опитни образци от огнезащитени биоразложими опаковки от вълнообразен картон с понижена горимост.
  • Популяризирана сред производителите на вълнообразен картон иновативна технология.