За фирмата

ЕТ „Протект - Лидия Костова” е създаденa с основна цел: Научноизследователска и внедрителска дейност в областта на защитните покрития; технологични иновации.

Стратегията на ЕТ „Протект - Лидия Костова” след успешно завършване на проекта включва:

  • Разширяване на пазарната ниша на огнезащитните продукти и технологии във всички сектори на целулозно-хартиената промишленост в резултат на уникалността на фирмата по отношение на конкуренцията, която липсва в Р. България;
  • Непрекъснато подобряване на качеството и удовлетворяване изискванията на клиентите;
  • Поддържане на оптимална ценова политика, свързана с високо качество на предлаганата продукция;