Четвърти и пети етап

Четвъртият и петият етап от проекта са свързани с обобщена финансова, икономическа и техническа оценка на експерименталната реализация на технологията за производство на биоразложими опаковки от огнезащитèн картон.