Трети ключов етап

Продължителност: 3 месеца

През този етап е разработена технология за промишлено производство на огнезащитен вълнообразен картон, като е проведена и експерименталната и реализация в българско предприятие.

Произведените опитни образци от опаковки от вълнообразен картон са биоразлижими, с понижена горимост, ниско димоотделяне и добри физико-механични показатели.