Първи ключов етап

Продължителност: 8 месеца

Основната задача на този етап бе създаването на общ състав на биоразложим халоген-несъдържащ забавител на горене и различни по концентрация добавки, позволяващи по-доброто проникване на активните вещества в материалите, ефективни при хартия, картон, велпапе и на изделия от тях, като при това се осигури широк диапазон на приложимите способи за нанасяне на съставите върху материалите.

През този етап бяха разработени иновативни халоген-несъдържащи забавители на горене за вълнообразен картон. Те са с висока капилярна активност и проникват бързо в материала.